GLAVNA
 
BIOGRAFIJA
  OBLASTI
RADA
  KORISNI
DOKUMENTI
 
KONTAKT
 
   
 
OBLASTI RADA
 
Krivično-prekršajna oblast

Odbrana stranaka-klijenata pred sudovima i drugim organima i institucijama na teritoriju Bosne i Hercegovine i van Bosne i Hercegovine, kao i pred sudom Bosne i Hercegovine, ukljućujući i ratne zločine.

Građanska oblast

Zastupanje stranaka-klijenata u:
- Ugovornim odnosima
- Naknadama šteta
- Privrednim sporovima
- Naplati potraživanja
- Radnim odnosima
- Vanparničnim postupcima

Porodična oblast

Zastupanje stranaka-klijenata u:
- Bračnim sporovima
- Izdržavanju djece i članova porodice
- Utvrđivanju majčinstva i očinstva
- Usvajanju djece
- Imovinskim odnosima bračnih drugova

Upravna oblast

Zastupanje stranaka-klijenata u upravnim postupcima i upravnim sporovima

Stambena oblast

Zastupanje stranaka-klijenata u postupcima:
- Dodjele stana na korištenje
- Kupo-prodaje stana
- Povrata nekretnina-stana u posjed
- Utvrđivanja prava stanovanja i vlasništva nadstanom
- Podstanarskih-zakupnih odnosa i drugih upravno-pravnih poslova

Vojna oblast

Zastupanje stranaka-klijenata u ostvarivanju prava i izvršavanja obaveza iz oblasti vojne službe
I druge pravne oblasti

 
   
 
Copyright © 2007 www.dizajn.ba. All rights reserved.